Czym cechuje się branża nieruchomości i budownictwa?

Nieruchomość i budownictwo – ta branża jest pod presją zmian na wielu frontach: urbanizacja i reurbanizacja nieustannie zmieniają reguły gry o cykle inwestycyjne i ruchy na rynku kapitałowym. Równie wymagające jest zadanie ciągłej poprawy wydajności. Dzieje się tak zwłaszcza dlatego, że każdy projekt finansowania i każdy rozwój projektu musi być postrzegany w kontekście nowych tematów: na przykład w przypadku szybkiego rozwoju dzielnic miejskich z przestrzeniami pracowniczymi lub w sieci nieruchomości mieszkaniowych, przemysłowych i komercyjnych.

Na nieruchomość składają się grunty i ulepszenia, na które składają się budynki, wyposażenie, drogi, budowle i instalacje. Prawa własności dają tytuł własności gruntu, ulepszeń i zasobów naturalnych, takich jak minerały, rośliny, zwierzęta, woda itp.

Nieruchomość – rodzaje.

Istnieje kilka rodzajów, każdy o innym przeznaczeniu i użyteczności. Główne kategorie to:

 • Grunt
 • Mieszkanie
 • Handel
 • Przemysł

Dla każdego, kto chce zrozumieć, jak działa branża i co reprezentuje każda z głównych kategorii, poniższe wyjaśnienia będą pomocnym przewodnikiem.

Grunt.

Grunty stanowią podstawę dla wszystkich rodzajów nieruchomości. Grunty zazwyczaj odnoszą się do nieruchomości niezabudowanych i niezabudowanych. Deweloperzy nabywają grunty i łączą je z innymi nieruchomościami (tzw. montażami) i przekształcają je, aby mogli zwiększyć gęstość i wartość.

Mieszkanie

Nieruchomość mieszkaniowa składa się z mieszkań dla osób, rodzin lub grup osób. Jest to najczęstszy rodzaj majątku i jest to klasa aktywów, którą większość ludzi zna. W ramach osiedla znajdują się domy jednorodzinne, apartamenty, kondominia, kamienice i inne rodzaje aranżacji mieszkalnych.

Handel

Nieruchomość komercyjna to grunty i budynki wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności. Przykłady obejmują centra handlowe, sklepy indywidualne, biurowce, parkingi, centra medyczne i hotele.

Przemysł

Nieruchomość przemysłowa odnosi się do gruntów i budynków, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe do takich działań, jak fabryki, produkcja mechaniczna, badania i rozwój, budownictwo, transport, logistyka i magazynowanie.

Nieruchomość – przykłady.

Teraz, gdy nakreśliliśmy cztery główne kategorie, przyjrzyjmy się konkretnym przykładom różnych rodzajów nieruchomości.

 • Dom jednorodzinny – Każdy dom przeznaczony tylko dla jednej rodziny
 • Dom wielorodzinny – Dowolna grupa domów przeznaczona dla więcej niż jednej rodziny
 • Szeregowy — dowolna jednostka, która jest połączona z inną (nie wolnostojąca)
 • Mieszkanie – pojedyncza jednostka w budynku wielorodzinnym. Granice mieszkania są zazwyczaj określone przez obwód zamkniętych lub zamykanych na klucz drzwi.

Często spotykany w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych.

 • Blok mieszkalny – Często spotykany w wielopiętrowych budynkach wolnostojących, gdzie każde piętro to osobne mieszkanie lub lokal.
 • Dom wolnostojący – wolnostojący budynek, który nie łączy się z niczym innym (stereotypowy „dom”)
 • Przenośny dom – Domy, które można przenosić na ciężarówce z platformą
 • Dom mobilny – pojazd na kołach, który ma dołączony do niego stałe miejsce zamieszkania

Nieruchomość – przegląd branży.

Przyjrzyjmy się, jak działa branża i jakie są główne miejsca pracy i kariery. Tę branżę można podzielić na kilka różnych obszarów:

 • Rozwój
 • Sprzedaż i marketing
 • Pośrednictwo
 • Zarządzanie własnością
 • Pożyczki
 • Profesjonalne usługi (prawo, księgowość itp.)